• Wed. Sep 29th, 2021

เด็กกับเกมออนไลน์ การคลุมงำของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

ByGarrett

Aug 17, 2021

พรีเซนเทชั่นภาพรวมของวิทยานิพนธ์เรื่อง

เด็กกับเกมออนไลน์ อย่างคร่าวๆถึงการคลุมงำของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีต่อมนุษย์อีกทั้งใน

ทางของการทำงานและก็การใช้เวลาว่าง ทำให้มนุษย์สูญเสียความเป็นแต่ละคนที่มีความคิด

ประดิษฐ์และก็ความนึกคิดสำหรับในการต้านทานการคลุมงำของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสำหรับในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทำให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็น

แรงสำคัญสำหรับในการเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ แม้กระทั้งไอทีรวมทั้งการติดต่อสื่อสารก็เข้ามามี

หน้าที่ต่อวิถีชีวิตมนุษย์อย่างเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทำงาน คนที่ยอมศึกษาแล้วก็

ปรับพฤติกรรมให้กับเทคโนโลยีได้ก็ได้โอกาสจะประสบความสำเร็จสำหรับการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุ

ผลดังกล่าว เทคโนโลยีก็เลยมีความนัยที่การปกคลุมงำคนภายในสังคมให้เห็นด้วยเทคโนโลยีไปสู่

วิถีชีวิต

เปลี่ยนสภาพมนุษย์ให้แปลงเป็นหน่วยทางการผลิต การทำงานที่ไม่ได้แตกต่างกัน การคลุม

งำจากเทคโนโลยีได้แพร่ขยายไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคมสิ่งระบุการปกคลุมงำดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว

ก็คือ ผู้ดูแลซื้อผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตให้กับลูกหลาน รวมทั้ง

ให้ลูกหลานเรียนพิเศษเสริมเติมในเรื่องคอมพิวเตอร์ถึงแม้ว่าผู้ดูแลบางคนมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก

การปกคลุมงำของเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ไม่หยุดไม่เพียงแค่นั้นแม้กระนั้นยังแพร่ระบาดเข้ามาสู่การ

ใช้เวลาว่างของเด็กอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะผลพวงของเทคโนโลยีทางการผลิตได้นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์

เพื่อความเบิกบานใจอย่างเกมออนไลน์ เด็กมีความสนิทสนมอยู่กับเกมคอมพิวเตอร์ หรือเกมคอน

โซลที่เป็นผลิตภัณฑ์สำราญใจอยู่แล้ว ก็เลยไร้สาระยากที่เด็กจะรับเกมออนไลน์เข้าไปเป็นส่วนใด

ส่วนหนึ่ง

ของวิถีชีวิตในระยะเวลาว่าง ทั้งยังเพศผู้ดูแลเองก็มิได้ต่อต้านหรือเปล่าสามารถหากิจบาป

อะไรก็แล้วแต่เพื่อมาชดเชยการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กเพราะว่าคิดว่าเป็นสิ่งเบิกบานที่ให้เด็กผ่อน

คลายไม่ให้เกิดความเคร่งเคลียด หรือแม้กระทั้งช่วยฝึกหัดความชำนาญให้กับเด็ก ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

เด็กก็เลยสามารถใช้เวลาว่างของตนเองกับเกมออนไลน์ได้อย่างมาก

ต้นสายปลายเหตุที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กเล่นเกมออนไลน์อย่างหนึ่งนั้นเป็น เพื่อนพ้อง ถ้าเกิดเพื่อนพ้อง

ในกรุ๊ปเล่นเกมออนไลน์กันทุกคนแต่ว่าเด็กผู้ใดกันแน่มิได้เล่นก็จะเปลี่ยนเป็นคนแตกต่าง ไม่มีสังคม 

ทำให้จำเป็นต้องปรับพฤติกรรม เข้าไปเล่นเกมกับสหาย ซึ่งชี้อย่างแจ่มแจ้งถึงการบังคับเด็กทางอ้อม

ให้มาบริโภคผลิตภัณฑ์อย่างเกมออนไลน์ราวกับกัน ความปรารถนาสำหรับเพื่อการใช้เวลาว่างถูกทำ

ให้แบบเดียวกัน แต่ว่าด้วยความจำกัดบางประการทำให้เด็กไม่อาจจะเล่นเกมที่บ้านของตัวเองได้สิ่งที่

มาตอบโจทย์

ความต้องการดังที่กล่าวถึงมาแล้วเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ซึ่งอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เองก็ปรับนิ

สัยต่อกระแสความชื่นชอบของเกมออนไลน์ และก็ความประพฤติการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กที่เล่นเป็น

ระยะเวลาที่ยาวนาน ด้วยการให้บริการเสริม อย่างเช่น ขายของกินและก็เครื่องดื่ม หรือแม้กระทั้งมีเสื้อ

ผ้าให้เด็กแปลงเมื่อเด็กมาเล่นเกมก่อนจะถึงเวลา แล้วก็แนวทางการขายเงินแล้วก็ข้าวของในเกมออนไลน์

 ซึ่งล้วนแต่ทำให้เด็กใช้เวลาว่างกับเกมออนไลน์ได้นานเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็แล้วแต่ เมื่อเด็กได้เข้าเล่นเกมออนไลน์แล้ว เด็กจะมีการการผลิตตัวตนของเด็กผ่านผู้แสดงใน

เกมออนไลน์ ด้วยการเลือก เพศ ชื่อ เสียง รวมทั้งสีผม จากการผลิตผู้แสดงของเด็กนั้นชี้ให้มองเห็นถึง

การที่เด็กยึดโยงตัวเองกับสิ่งที่เด็กชมรมด้วยในชีวิตจริง แล้วหวนกลับเข้ามาทับผู้แสดงข้างในเกม

ออนไลน์

ทำให้ตัวเด็กกับนักแสดงในเกมออนไลน์เป็นเช่นเดียวกัน สิ่งที่ช่วยเหลือความนึกคิดดังที่

ล่าวผ่านมาแล้วเป็น การเกิดอารมณ์รวมทั้งความรู้สึกของเด็กในสภาพการณ์การณ์ที่เด็กมีความสัมพันธ์

กับผู้เล่นอื่น ทั้งยังความพอใจความโกรธเคืองโกรธเกรี้ยว ด้วยเหตุดังกล่าวนักแสดงในเกมออนไลน์กับ

เด็กที่เล่นอยู่มิได้เป็นสิ่งที่แยกขาดออกมาจากกัน เหมือนกับชีวิตในเกมออนไลน์กับชีวิตจริงของเด็กไม่

แยกออกมาจากกันโดยเด็ดขาด โดยยิ่งไปกว่านั้นภาษาที่เด็กใช้ความเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลรวมทั้งเพื่อนฝูง

กรุ๊ป เป็นภาษาที่ติดออกมาจากเกมออนไลน์ ซึ่งมีส่วนสำหรับในการร้อยชีวิตเด็กกลับเข้ามาใช้เวลา

ว่างด้วยการเล่นเกมออนไลน์ เป็นการกีดกันจินตนาการแล้วก็ ประสบการณ์ของเด็กเพราะว่าเด็กไม่เลือก

ทำกิจกรรมชนิดอื่นในระยะเวลาว่าง แม้ว่าจะมีตัวเลือกเป็นการเล่นกีฬาอันมากมายก็ตาม ด้วยเหตุดัง

กล่าวเกมออนไลน์ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นศูนย์กลางสำหรับเพื่อการทำกิจกรรมด้วยกันของเด็กในขณะว่าง