• Thu. Oct 21st, 2021

เล่นเกมให้เป็นเกม รู้ทันปลอดภัยสมัยไซเบอร์

ByGarrett

Sep 25, 2021

สื่อดิจิทัล

ที่มาพร้อมกับความบันเทิงบรรเทาในลักษณะของเกมที่มีปรากฏมากมายต้นแบบในช่วงเวลา

นั้นไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่ามีหน้าที่อิทธิพลต่อเด็กแล้วก็เยาวชน ตอนที่เกมมีผลต่อความ

ประพฤติปฏิบัติเปลี่ยนได้อีกทั้งทางที่ดีแล้วก็ตรงกันข้าม ซึ่งในส่วนดีนั้นสามารถเป็นสื่อปรับปรุง

สมอง ฝึกฝนความสามารถวิชาความรู้ในด้านต่างๆให้แก่ผู้เล่นได้ แต่ว่าในเวลาเดียวกันเกมก็บาง

ทีอาจแปลงเป็นสื่ออันตรายเป็นพิษภัยที่บางทีอาจไม่ได้นึกฝัน

ถ้าหากผู้เล่นขาดวุฒิภาวะ 

ขาดความเข้าใจแบ่งโลกของเกม รวมทั้งโลกของความเป็นจริงมิได้

 รวมทั้งหลายต่อหลายทีที่การเลียนแบบความประพฤติจากเกมได้แปลงเป็นข่าวสารสะเทือนขวัญ

 ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมซึ่งมักมีให้ติดตามอยู่หลายครั้ง

จากภัยเงียบของปัญหา

เกมซึ่งมีความจำเป็น ปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดสัมมนาประกาศ

ความมุ่งหมาย 90 วันบุตรหลานไทยปลอดภัยเกม หาทางพร้อมด้วยหน่วยงานพรรคหลายภาค

ส่วนอีกทั้งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และก็ส่วนภูมิภาค ตำรวจ ผู้สร้างเกม ร้านค้าเกม อื่นๆ

อีกมากมาย ด้วยกันจัดการกับปัญหาร้านค้าเกม เกมอันตรายที่มีผลเสียต่อความประพฤติเด็กรวมทั้งเยาวชน

ตอนที่การมีความเข้าใจในเกมสื่อความหมายสิ่งที่จำเป็น การบรรยายรู้จักเกม รู้จักร้านค้าเกมส่วน

หนึ่งส่วนใดสำหรับการสัมมนาฯ พงศ์พันธุ์สุข หิรัญพฤกษ์ ผู้จัดรายการผู้คลุกคลีในวงการเกมให้

มุมมองสะท้อนเหตุการณ์ความก้าวหน้าเกมในตอนนี้ว่า คนแก่อาจมองว่าเกมเกิดเรื่องที่เข้าใจยาก

ก็เลยเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดระยะห่างช่องว่างระหว่างกัน ผู้ดูแลคนที่สนิทสนมเด็กควรต้องได้รับรู้ว่า

เกมมีปรับปรุง การไปเช่นไร

เกมในขณะนี้มีอยู่มากมาย

 มายจัดหมวดหมู่ได้ทั้งยังตามเครื่องไม้เครื่องมือการเล่นอย่างเครื่องวีดี

โอเกมนำพา จำแนกแยกแยะจากการเชื่อมต่อ ได้แก่เกมออนไลน์โดยเกมจะต้องเชื่อมต่อกับ

อินเทอร์เน็ต ส่วนเกมออฟไลน์ เกมกล่องที่มีภาพงดงามมีความเหมือนจริง แต่ละเกมต่างก็มีจุดเด่น 

ข้อเสีย มีส่วนช่วยเกื้อหนุนการเล่าเรียนแล้วก็ปัญหาความประพฤติเยาวชนก็ไม่ใช่มีสาเหตุจากเกม

สิ่งเดียว ซึ่งปัญหาที่มาจากเกมทุกภาคส่วนอาจจะจำต้องช่วยเหลือกันเฝ้าระวังให้เด็กได้ทราบ

จะเกมแล้วก็กรรมวิธีการเล่นที่สมควร

ส่วนในมุมมองของเยาวชน

 เสียงหนึ่งได้บรรยายถึงด้านดีของเกมที่บางทีอาจมิได้ถูกพูดถึงกัน เกม

ให้อะไรหลายชนิดซึ่งถ้าเกิดดูจริงๆเกมเป็นราวกับโลกเลียนแบบทำให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในสิ่งนั้นๆ

แม้กระนั้นดังนี้ต่างก็รู้จักและก็รู้เรื่องแบ่งในโลกเลียนแบบนี้

เกมในตอนนี้ไม่เหมือนกับอดีตกาลไปๆมาๆก หลายปีมาแล้วมีนักกีฬาเกม (ไซเบอร์สปอร์ตซึ่งนัก

แข่งขันจำเป็นต้องฝึกฝนเสมอเหมือนเป็นนักกีฬารวมทั้งตอนนี้สิ่งนี้ได้แปลงเป็นอาชีพ ยิ่งกว่านั้นผู้ที่

ล่นเกมอีกไม่น้อยปรับปรุงตัวเองเป็นคนสร้างเกมเป็นนักปรับปรุงเกม หรือบางคราวก็นำเกมที่เล่นมา

ใช้ฝึกฝนความชำนาญตัวเอง อย่างเกมชนิดกีฬา เกมการขับรถยนต์ อื่นๆอีกมากมาย ทั้งเกมยังช่วยใน

ด้านการเรียนรู้ช่วยสำหรับเพื่อการเรียนภาษาและก็อย่างที่กล่าวมาเกมมีทั้งคู่ด้าน การจะเล่นเกมก็คง

จำเป็นต้องรู้จักจำแนก เล่นให้ทราบว่านี่เป็นเกมเล่นแล้วจบไปแล้วก็การเล่นก็เพื่อความบันเทิงบรรเทาเพียงแค่นั้น

ท่ามกลางการร่วมกัน

ปรับปรุงแก้ไขจากนานาประการภาคส่วนหลายมุมมองสำหรับการรู้ทันเกมจาก

การสัมมนาฯ ในปัญหาเกมที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อความประพฤติปฏิบัติเด็กแล้วก็เยาวชน รองศาสตรา

จารย์ยืน ภู่วรวรรณะ รองอธิการบดีข้างไอที มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมเล่า

ถึงความเจริญของเกมที่ไม่อยู่กับที่ว่า เกมปรับปรุงไปตามเทคโนโลยี เกมมีพัฒนาการมายาวนานตั้งแต่ก่อนสมัย 80 ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น